Zasíláme pondělí a středa, vyjma svátků.

Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

1.1  Internetový obchod provozující webové stránky www.eshop.arachnopark.cz umožňuje rychlé objednání sortimentu, který je uvedený na těchto stránkách. Na základě těchto obchodních podmínek je vymezen pouze mezi:

Prodávajícím (dále jen „prodávající“):

ARACHNOPARK WORLD, družstvo

IČ 25409417

se sídlem Budov 22, 403 22  Ústí nad Labem

e-mail: jan@arachnopark.cz

mobil: +420 604 227 288

www.arachnopark.cz

a kupujícím (dále jen „kupující).

1.2  Kupující zašle objednávku a prodávající je povinen na ni neprodleně (nevztahuje se na soboty, neděle, svátky) reagovat formou potvrzovací e-mailové zprávy zaslané na adresu kupujícího, kterou zadal v objednávacím formuláři. Po potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím do objednávky je tato považována za závaznou. 

1.2 Eshop umožňuje předobjednávku určitých druhů zvířat. Jedná se o možnost přednostního objednání zvířat, které aktuálně není možné dodat např. z důvodu nedostatečné velikosti k prodeji. Způsob objednání viz. bod 1.1. Jakmile bude objednávka realizovatelná, neprodleně prodávající o tomto informuje kupujícího.

1.3  Zasláním objednávky zákazník současně potvrzuje seznámení s nákupními pravidly internetového obchodu, s podmínkami plateb, dodávek a reklamací nakupovaného zboží.

 

Výběr a objednávka zboží, smlouva

2.1  Objednávky jsou prodávajícím přijímány výhradně písemnou formou, pomocí elektronické komunikace (e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Každá objednávka doručená výše uvedenými způsoby je považována za závaznou. Objednávající uvede v objednávce způsob dodání, místo a adresu dodání, kontaktní údaje pro komunikaci (telefon, e-mail).

2.2  V okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je objednávka závazná pro obě strany.

2.3  Zákazník vyplní osobní identifikační údaje, konkrétně jméno a příjmení, kompletní adresu bydliště včetně PSČ, dále uvede telefonický kontakt (mobil) a svoji e-mailovou adresu.

2.4  Odesláním objednávkového formuláře zákazník (objednávající) dává souhlas s obchodními podmínkami a GDRP prodávajícího ve zvláštním políčku. Bez tohoto souhlasu nebude objednávka přes internet úspěšně zadána.

 

Odběr zboží

3.1  Hmyz, bezobratlí:

3.1.1     Prodávající zajišťuje prostřednictvím České pošty a. s., kdy jsou dopravci poskytnuty osobní údaje v minimální potřebné míře pro uskutečnění přepravy. V době zhoršených klimatických podmínek je tento způsob přepravy umožněn pouze za využití tzv. výhřevných sáčků (Heatpack) a kupující přebírá veškerá rizika spojená s tímto typem přepravy v závislosti na nízkých teplotách. V případě, že v době zhoršených klimatických podmínek nepřesahují teploty 10°C (buď denní, či noční) a součástí objednávky nebude výhřevný sáček, tato objednávka bude stornována. U již uhrazených objednávek bude částka vrácena kupujícímu, dle způsobu platby objednávky. Při dodání po území České republiky bude předání dopravci probíhat pouze v pondělí a středa (vyjma svátků - o termínu odeslání bude kupující neprodleně informován) s doručením následující pracovní den po podání zásilky. Pro vyzvednutí zásilky je zkrácena úložní doba na 3 z důvodu ochrany zdraví bezobratlých.

3.1.2     Prodávající zajišťuje prostřednictvím Zásilkovna s. r. o., kdy jsou dopravci poskytnuty osobní údaje v minimální potřebné míře pro uskutečnění přepravy. V době zhoršených klimatických podmínek je tento způsob přepravy umožněn pouze za využití tzv. výhřevných sáčků (Heatpack) a kupující přebírá veškerá rizika spojená s tímto typem přepravy v závislosti na nízkých teplotách. V případě, že v době zhoršených klimatických podmínek nepřesahují teploty 10°C (buď denní, či noční) a součástí objednávky nebude výhřevný sáček, tato objednávka bude stornována. U již uhrazených objednávek bude částka vrácena kupujícímu, dle způsobu platby objednávky. Při dodání po území České republiky bude předání dopravci probíhat pouze v pondělí a středa (vyjma svátků - o termínu odeslání bude kupující neprodleně informován).

3.1.3     Prodávající zajišťuje prostřednictvím Balíkovna, kdy jsou dopravci poskytnuty osobní údaje v minimální potřebné míře pro uskutečnění přepravy. V době zhoršených klimatických podmínek je tento způsob přepravy umožněn pouze za využití tzv. výhřevných sáčků (Heatpack) a kupující přebírá veškerá rizika spojená s tímto typem přepravy v závislosti na nízkých teplotách. V případě, že v době zhoršených klimatických podmínek nepřesahují teploty 10°C (buď denní, či noční) a součástí objednávky nebude výhřevný sáček, tato objednávka bude stornována. U již uhrazených objednávek bude částka vrácena kupujícímu, dle způsobu platby objednávky. Při dodání po území České republiky bude předání dopravci probíhat pouze v pondělí a středa (vyjma svátků - o termínu odeslání bude kupující neprodleně informován).

3.1.4     Osobní odběr na výše uvedené adrese firmy ARACHNOPARK WORLD, družstvo

3.1.5     Osobní odběr burza Živá exotika (Praha – Holešovice) - odběr dle platných termínů burz, které naleznete na webu https://ziva-exotika.cz

3.1.6     Osobní odběr burza Teraristika v Ústí (Ústí nad Labem - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálského náměsí 3517)) - odběr dle platných termínů burz, které naleznete na webu https://teraristikausti.arachnopark.cz

3.1.7    Výjimky z těchto způsobů dopravy je možné realizovat pouze na základě předchozí domluvy prodávajícího a kupující, kdy cena za doručení bude stanovena dle běžných tarifů.

 

Cena a platební podmínky

4.1  Cena je dána platnými ceníky prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

4.1.1     Platba v hotovosti při osobním odběru

4.1.2     Platba platební kartou při osobním odběru

4.1.3     Online platba platební kartou - platební brána Pays s. r. o. 

4.1.4     Dobírka Česká pošta (pouze terarijní vybavení + bezobratlí)

4.1.5    Platba na bankovní účet číslo 1967114002/5500 vedený na jméno výše uvedené společnosti u banky Raiffeisen Bank (tento bankovní účet je určen pro platby v rámci Evropské unie a je možné využít platbu v měně CZK i EU)

4.1.6    Platba pomocí poskytovatele platební brány ComGate Payments a. s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267

4.2      Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3         Splatnost kupní ceny je stanovena: 

4.3.1      V případě platby v hotovosti při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.3.2      V případě platby kartou při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží

4.3.3    V případě platby na bankovní účet je kupní cena splatná do 5 dnů, kdy po připsání této částky na bankovní bude zboží neprodleně předáno dopravci k doručení.

4.3.4      V případě platby dobírkou je cena splatná při převzetí zboží od dopravce

4.3.5       V případě online platby platební kartou pomocí platební brány Pays, nebo brány PayPal  je cena splatná při vytvoření objednávky.

 

Odstoupení od smlouvy

5.1  V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, je-li zboží zabaleno a připraveno k odeslání, je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny. V případě že je zboží odesláno, je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny.Tato částka je určena na pokrytí vynaložených nákladů.

 

Záruka, reklamace

 

6.1 Záruka a servis

6.1.1      Záruční doba

6.1.1.1   Spotřební zboží 24 měsíců

6.1.1.3   Krmiva 3 týdny

6.1.1.5   bezobratlí 24 hodin od převzetí (v případě využití externího dopravce - Česká pošta, Zásilkovna, Balíkovna - začíná záruční doba běžet prvním pokusem o doručení zásilky nebo jejím umístění na výdejním místě)

6.1.1.6  Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.1.2     Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

6.1.3    V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

6.1.4     Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 

6.6 Reklamační řád

6.6.1      V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

6.6.2     v případě vady odstranitelné:
6.6.1.1  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
6.6.1.2  právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
6.6.1.3  v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.3     v případě vady neodstranitelné:
6.6.3.1  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.4    v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
6.6.4.1 právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.5     jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
6.6.5.1  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

6.6        Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

6.7.       V případě výskytu vady nebo úmrtí na sklípkanech může kupující prodávajícímu předložit reklamaci společně s výsledky parazitologického vyšetření provedeného Státní veterinární správou a požadovat:

6.7.1     výměnu za nové zboží,

6.7.2     poskytnutí slevy v odpovídající hodnotě na příští nákup,

6.7.3     přiměřenou slevu z kupní ceny,

6.7.4     odstoupit od smlouvy.

Řešení sporu se spotřebiteli

7.1     Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.

7.2      Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ostatní ujednání, ochrana osobních dat

8.1  Údaje vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za důvěrné a nebudou sděleny třetím osobám vyjma případů, kdy je využito externího přepravce a to pouze v minimální nezbytné míře.

8.2  Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy bude ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (sbírka zákonů 101/2000) používat výlučně pro konkrétní obchodní jednání s daným zákazníkem. Vyjma externích přepravců, kterým budou tyto údaje poskytnuty v minimální potřebné míře, nezbytné pro uskutečnění přepravy.

8.3  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

8.4  Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Registrace v e-shopu

9.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

9.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

9.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

9.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

9.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 06.05.2021