ZASÍLÁME I V DOBĚ NÍZKÝCH NOČNÍCH TEPLOT.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a GDPR

Informace o ochraně osobních údajů GDPR

Vážený zákazníku,

s ohledem na platnost nových předpisů o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké údaje ukládáme a pro jaké účely je používáme.

Zpracovatelem osobních údajů je firma:

ARACHNOPARK WORLD, družstvo

Budov 22 

403 22  Ústí nad Labem

IČ:25409417

Email: jan@arachnopark.cz

www.arachnopark.cz

mobil: +420 733 733 972

 

Jaké údaje ukládáme:

A/ Běžný obchodní případ bez registrace

Pro uskutečnění obchodních případů z našeho e-shopu www.eshop.arachnopark.cz jsou to:

Jméno a příjmení

Adresa (fakturační, dodací)

Telefon

E-mail

V případě firmy jsou to navíc IČ a DIČ.

Tyto informace jsou použité k fakturaci a dopravě zboží. Předáváme je Vámi zvolenému dopravci, a to v minimální potřebné míře, která je nezbytná pro uskutečnění přepravy.  

Tyto informace nepředáváme žádné další třetí straně, která by je mohla využít k marketingovým ani jiným účelům. 

Vaše osobní údaje nikdy nepoužíváme k rozeslání informačních e-mailů nebo pro marketingové účely.

 

B/ Registrace v e-shopu:

Pro uskutečnění obchodních případů z našeho e-shopu www.eshop.arachnopark.cz jsou to:

Jméno a příjmení

Adresa (fakturační, dodací)

Telefon

E-mail

V případě firmy jsou to navíc IČ a DIČ.

Tyto informace jsou použité k fakturaci a dopravě zboží. Předáváme je Vámi zvolenému dopravci, a to v minimální potřebné míře, která je nezbytná pro uskutečnění přepravy. Zároveň Vaše osobní údaje (Jméno a příjmení, e-mail) využíváme k rozeslání informačních e-mailu nebo pro marketingové účely.

Výše uvedené informace nepředáváme žádné další třetí straně, která by je mohla využít k marketingovým ani jiným účelům.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení

1.1  Internetový obchod provozující webové stránky www.eshop.arachnopark.cz umožňuje rychlé objednání sortimentu, který je uvedený na těchto stránkách. Na základě těchto obchodních podmínek je vymezen pouze mezi:

Prodávajícím (dále jen „prodávající“):

ARACHNOPARK WORLD, družstvo

IČ 25409417

se sídlem Budov 22, 403 22  Ústí nad Labem

e-mail: jan@arachnopark.cz

mobil: +420 733 733 972

www.arachnopark.cz

a kupujícím (dále jen „kupující).

1.2  Kupující zašle objednávku a prodávající je povinen na ni neprodleně (nevztahuje se na soboty, neděle, svátky) reagovat formou potvrzovací e-mailové zprávy zaslané na adresu kupujícího, kterou zadal v objednávacím formuláři. Po potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím do objednávky je tato považována za závaznou. V případě objednávky ze Slovenské republiky bude zákazník neprodleně informován o ceně v EUR, která bude vycházet z kurzu 25 Kč / 1 Euro

1.2 Eshop umožňuje předobjednávku určitých druhů zvířat. Jedná se o možnost přednostního objednání zvířat, které aktuálně není možné dodat např. z důvodu nedostatečné velikosti k prodeji. Způsob objednání viz. bod 1.2. Jakmile bude objednávka realizovatelná, neprodleně prodávající o tomto informuje kupujícího.

1.3  Zasláním objednávky zákazník současně potvrzuje seznámení s nákupními pravidly internetového obchodu, s podmínkami plateb, dodávek a reklamací nakupovaného zboží.

 

Výběr a objednávka zboží, smlouva

2.1  Objednávky jsou prodávajícím přijímány výhradně písemnou formou, pomocí elektronické komunikace (e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Každá objednávka doručená výše uvedenými způsoby je považována za závaznou. Objednávající uvede v objednávce způsob dodání, místo a adresu dodání, kontaktní údaje pro komunikaci (telefon, e-mail).

2.2  V okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím je objednávka závazná pro obě strany.

2.3  Zákazník vyplní osobní identifikační údaje, konkrétně jméno a příjmení, kompletní adresu bydliště včetně PSČ, dále uvede telefonický kontakt (mobil) a svoji e-mailovou adresu.

2.4  Po vyplnění objednávkového formuláře zatrhne zákazník (objednávající) souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího ve zvláštním políčku. Bez tohoto souhlasu nebude objednávka přes internet úspěšně zadána.

 

Odběr zboží

3.1  Hmyz, bezobratlí:

3.1.1     Prodávající zajišťuje prostřednictvím České pošty a. s., kdy jsou dopravci poskytnuty osobní údaje v minimální potřebné míře pro uskutečnění přepravy. V době zhoršených klimatických podmínek je tento způsob přepravy umožněn pouze za využití tzv. výhřevných sáčků (Heatpack) a kupující přebírá veškerá rizika spojená s tímto typem přepravy v závislosti na nízkých teplotách. Při dodání po území České republiky bude předání dopravci probíhat pouze v pondělí až středa (vyjma svátků - o termínu odeslání bude kupující neprodleně informován) s doručením následující pracovní den po podání zásilky. Pro vyzvednutí zásilky je zrušena úložní doba z důvodu ochrany zdraví bezobratlých (příklad: pondělí odeslání balíku - úterý doručení balíku - úterý večer odeslání balíku zpět odesílateli při nepřevzetí) 

3.1.2     Prodávající zajišťuje prostřednictvím Zásilkovna s. r. o., kdy jsou dopravci poskytnuty osobní údaje v minimální potřebné míře pro uskutečnění přepravy. V době zhoršených klimatických podmínek je tento způsob přepravy umožněn pouze za využití tzv. výhřevných sáčků (Heatpack) a kupující přebírá veškerá rizika spojena s tímto typem přepravy v závislosti na nízkých teplotách. 

3.1.3     Certifikovaná kurýrní služba. Přeprava je zajišťována přes www.privez-zvire.cz celoročně. Možnost dodání přes kurýrní službu je jak v rámci České republiky, tak i Slovenska. Osobní údaje jsou předány pouze v nezbytné míře potřebné k doručení. 

3.1.4     Osobní odběr na výše uvedené adrese firmy ARACHNOPARK WORLD, družstvo

3.1.5     Osobní odběr burza Živá exotika (Praha – Holešovice) - odběr dle platných termínů burz

3.1.6     Osobní odběr burza Teraristika v Ústí (Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže, Velká hradební 19) - odběr dle platných termínů burz

3.1.7    Výjimky z těchto odběrných míst je možné realizovat pouze na základě předchozí domluvy prodávajícího a kupující, kdy cena za doručení bude stanovena dle běžných tarifů.

3.2  Ještěři, hadi:

3.2.1     Certifikovaná kurýrní služba. Přeprava je zajišťována přes www.privezzvire.cz celoročně. Možnost dodání přes kurýrní službu je jak v rámci České republiky, tak i Slovenska. Osobní údaje jsou předány pouze v nezbytné míře potřebné k doručení. 

3.2.2     Osobní odběr na výše uvedené adrese firmy ARACHNOPARK WORLD, družstvo, Budov 22, 403 22  Ústí nad Labem

3.2.3     Osobní odběr burza Živá exotika (Praha – Holešovice)

3.2.4     Osobní odběr burza Teraristika v Ústí (Ústí nad Labem - Dům dětí a mládeže, Velká hradební 19) - odběr dle platných termínů burz

3.2.5   Výjimky z těchto odběrných míst je možné zrealizovat pouze na základě předchozí domluvy prodávajícího a kupující, kdy cena za doručení bude stanovena dle běžných tarifů. K přepravě těchto zvířat nelze využít Českou poštu a. s. a to v jakýchkoliv případech.

 

Cena a platební podmínky

4.1  Cena je dána platnými ceníky prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

4.1.1     Platba v hotovosti při osobní odběru

4.1.2     Platba platební kartou při osobním odběru

4.1.3     Online platba platební kartou

4.1.4     Dobírka Česká pošta (pouze terarijní vybavení + bezobratlí)

4.1.5    Platba na bankovní účet číslo 1967114002/5500 vedený na jméno výše uvedené společnosti u banky Raiffeisen Bank (tento bankovní účet je určen pro platby v rámci Evropské unie a je možné využít platbu v měně CZK i EU)

4.2      Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3         Splatnost kupní ceny je stanovena: 

4.3.1      V případě platby v hotovosti při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.3.2      V případě platby kartou při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží

4.3.3    V případě platby na bankovní účet je kupní cena splatná do 3 dnů, kdy po připsání této částky na bankovní bude zboží neprodleně předáno dopravci k doručení.

4.3.4      V případě platby dobírkou je cena splatná při převzetí zboží od dopravce

4.3.5       V případě online platby platební kartou je cena splatná při vytvoření objednávky.

 

Odstoupení od smlouvy

5.1  V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, je-li zboží zabaleno a připraveno k odeslání, je není prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu. V případě že je zboží odesláno, je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny. Tato částka je určena na pokrytí vynaložených nákladů.

 

Záruka, reklamace

6.1  Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku za kvalitu. U živých zvířat se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých zvířat s dobrou kondicí v požadované velikosti a množství.

6.2  Hmyz, bezobratlý:

6.2.1     Záruční doba platí 24 hodin od převzetí hmyzu, bezobratlých. V případě využití služeb Balík EMS začíná tato lhůta běžet již v případě neúspěšného prvního pokusu o doručení zásilky. Zjistíte-li při vybalení zásilky úhyn zvířat, nebo jejich špatný zdravotní stav, neprodleně nás o této skutečnosti informujte na e-mail jan@arachnopark.cz, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zásilky. V určitých případech je prodávající oprávněn vyžadovat fotodokumentaci stavu dodávky. Oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději 14 dní zasláním nových živočichů nebo vrácením peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné krmení či chovné prostory, nevhodná manipulace atd.) nebude brán zřetel! Při využití balíku EMS pro zaslání těchto druhů zvířat, je zrušena úložní doba (příklad: pondělí odeslání balíku - úterý doručení balíku - středa odeslání balíku zpět odesílateli při nepřevzetí). V případě, že zákazník zažádá externího přepravce o změnu doručení po podání zásilky (posunutí termínu o další den), uskutečňuje toto na vlastní riziko a na případnou reklamaci nebude brán zřetel.  

6.3  Ještěři, hadi:

6.3.1     Záruční doba platí 14 kalendářních dní od převzetí zvířete. V případě, že během této doby dojde k úhynu zvířat, nebo dojde ke špatnému zdravotnímu stavu, neprodleně nás o této skutečnosti informujte e-mailem na jan@arachnopark.cz, nejpozději však do 14 dní od převzetí zvířat. V některých případech budeme vyžadovat veterinární vyšetření z důvodu zjištění stavu zvířete. Oprávněná reklamace bude vyřízena po obdržení veškeré požadované dokumentace a to do 14 dní po jejich obdržení, zasláním nových živočichů nebo vrácením peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné krmení či chovné prostory, nevhodná manipulace atd.) nebude brán zřetel!

6.4  Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.5 Záruka a servis

6.5.1      Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.5.2      Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

6.5.3      V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

6.5.4     Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Strana: 4/6 Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

6.6 Reklamační řád

6.6.1       V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

6.6.2     v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.3     v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.4    v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

6.6.5     jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

6.6  Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Ostatní ujednání, ochrana osobních dat

7.1  Údaje vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za důvěrné a nebudou sděleny třetím osobám.

7.2  Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy bude ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (sbírka zákonů 101/2000) používat výlučně pro konkrétní obchodní jednání s daným zákazníkem. Vyjma externích přepravců, kterým budou tyto údaje poskytnuty v minimální potřebné míře, nezbytné pro uskutečnění přepravy.

7.3  Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

7.4  Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.6  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Registrace v e-shopu

8.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

8.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

8.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

8.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27.12.2020